categories

İcatlar ve Buluşlar Kronolojisi

 

Milattan Önce
•    4241~ Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
•    3200~ Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve Orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
•    3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
•    3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
•    3000~ Babil’de ilk ilk toplama makinası kullanıldı.
•    1300~ Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
•    700~ Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.
•    540~ Miletli (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
•    450~ Herodotot dünya haritası çizdi.
•    200~ Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.
•    10~ Romalı Mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.
Milattan Sonra
•    999~ Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi.
•    1000~ Türk gök bilimci BİRUNİ 13.000 sayfalık araştırmalarını yayımladı.
•    1010~ Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı.
•    1020~ Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı.
•    1045~ Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti.
•    1280~ İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır).
•    1453~ Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı.
•    1521~ Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı.
•    1528~ Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı.
•    1592~ İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu).
•    1614~ İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti.
•    1618~ Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti.
•    1642~ Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti.
•    1643~ İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu.
•    1666~ Paris’te Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu.
•    1687~ İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
•    1492~ İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı.
•    1507~ İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerika’nın yeni kıta olduğunu kanıtlar.
•    1630~ Türk Hazarfen Ahmet Çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu.
•    1680~ Türk Lagari Hasan Çelebi aya gitme denemesini yaptı.
•    1698~ İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı.
•    1704~ İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı.
•    1742~ İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi.
•    1763~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.
•    1777~ İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı.
•    1778~ Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı.
•    1783~ Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar.
•    1783~ Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarladı.
•    1789~ Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı.
•    1796~ Edvard JENNER çiçek aşısını buldu.
•    1799~ İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı.
•    1800~ Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
•    1804~ İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti.
•    1816~ İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı.
•    1816~ Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti.
•    1820~ Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti.
•    1826~ Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı.
•    1830~ Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER’dir).
•    1831~ İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti.
•    1836~ ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı.
•    1837~ İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler.
•    1843~ ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı.
•    1846~ ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı.
•    1849~ ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı.
•    1852~ ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti.
•    1853~ Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı.
•    1853~ İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti.
•    1855~ İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı.
•    1859~ İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı.
•    1860~ Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı.
•    1867~ ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti.
•    1863~ İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı.
•    1869~ Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
•    1865~ İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti.
•    1786~ ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
•    1876~ Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı.
•    1876~ ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır).
•    1877~ ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti.
•    1878~ İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti.
•    1879~ Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti.
•    1880~ ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu.
•    1882~ Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı.
•    1884~ Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı.
•    1885~ Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti.
•    1885~ Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti.
•    1885~ Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu.
•    1887~ ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı.
•    1888~ ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı.
•    1894~ ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı.
•    1894~ Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler.
•    1895~ Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti.
•    1896~ İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı.
•    1896~ Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti.
•    1898~ Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti.
•    1900~ Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi.
•    1901~ ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı.
•    1901~ İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti.
•    1901~ İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı.
•    1902~ Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler.
•    1903~ ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar.
•    1903~ Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.
•    1903~ Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti.
•    1904~ İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti.
•    1905~ ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı.
•    1906~ ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti.
•    1907~ Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti.
•    1907~ Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu.
•    1908~ Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi.
•    1908~ ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu.
•    1911~ Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti.
•    1913~ ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır).
•    1913~ İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu.
•    1914~ ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı.
•    1914~ I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti.
•    1915~ Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi.
•    1918~ Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir).
•    1921~ Almanya İlk otoyol hizmete girdi.
•    1922~ Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerika’ya gönderdi.
•    1922~ Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı.
•    1923~ İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı.
•    1926~ İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti.
•    1926~ ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
•    1928~ ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupa’da seloteyp diye bilinir).
•    1928~ İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu.
•    1929~ ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı.
•    1930~ ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı.
•    1930~ Wallace CAROTHERS naylonu üretti.
•    1930~ ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti.
•    1933~ Almanya ilk Telex kullanıldı.
•    1934~ İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı.
•    1935~ İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu.
•    1935~ Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı.
•    1936~ İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı.
•    1937~ İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı.
•    1938~ Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti.
•    1938~ ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti.
•    1939~ İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi.
•    1939~ ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi.
•    1939~ II Dünya savaşı başladı (1945′de sona erdi ).
•    1942~ ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı.
•    1942~ İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı.
•    1943~ Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı.
•    1945~ ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl JaponyanınNagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi.
•    1945~ ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı.
•    1946~ ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
•    1947~ ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı.
•    1947~ ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
•    1947~ ABD Transistörün teorisi geliştirildi.
•    1948~ ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler.
•    1951~ ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı.
•    1951~ ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC’ı yaptılar.
•    1953~ ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı.
•    1953~ İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler.
•    1957~ SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı.
•    1958~ ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular.
•    1958~ ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi.
•    1958~ ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasınısağladı.
•    1960~ ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi.
•    1961~ SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu.
•    1962~ ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı.
•    1964~ ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.
•    1966~ ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı.
•    1967~ G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi.
•    1969~ ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı.
•    1969~ ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular.
•    1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti.
•    1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
•    1972~ İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti.
•    1973~ SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu.
•    1974~ ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi.
•    1974~ ABD Bar Code uygulaması başlatıldı.
•    1975~ ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu.
•    1976~ ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi.
•    1981~ ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı.
•    1982~ Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti (Sony ile ayni zamanda).
•    1982~ ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
•    1983~ ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı.
•    1984~ ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.
•    1984~ ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti.
•    1985~ ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi.
•    1985~ Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
•    1986~ SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi.
•    1986~ ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi.
•    1990~ ABD World Wide Web anons edildi.
•    1991~ ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu.
•    1992~ ABD Sanal gerçeklik tasarlandı.
•    1992~ Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı.
•    1997~ ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
•    1997~ ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.
•    1997~ ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovuyendi.
•    2000~ ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar.
________________________________________

•    MÖ 4241 Olayların hassas olarak tarihlenebildiği ilk yıl. Bu, Mısırlıların takvimi yapmalarıyla mümkün oldu.
•    MÖ 3200 civarı Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk halk oldu.
•    MÖ 3000 civarı Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat etti.
•    MÖ 1300 civarı Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdi.
•    MÖ 700 Lidya’da (bugünkü Türkiye’de) malların alım satımı için ilk kez para kullanıldı.
•    MÖ 287 Kaldıraç ve vida kullanarak pek çok değerli mekanik aygıt icat eden Arkhimedes doğdu
•    MÖ 10 civan Romalı mimar Vitruvius bir vinç tasarladı.
•    999 Milattan sonra Bir keşiş tarafından mekanik saat icat edildi
•    1000 civarı Çinliler havai fişek yapmak ve işaret göndermek için barut kullandı.
•    1045 civarı Çin’de Pi Cheng portatif matbaa harflerini icat etti.
•    1280 İlk gözlük İtalya’da yapıldı.
•    1450′ler Johannes Gutenberg’in baskı makineleri kitap üretiminde çığır açtı. Bunun sonucunda yeni icatlar hakkındaki bilgilerin yayılması hızlandı.
•    1452 Birçok makine icat eden sanatçı Leonardo da Vinci doğdu.
•    1569 Flaman haritacı Mercator, yeni bir harita yapma yöntemi geliştirdi.
•    1592 Galileo, cisimleri 30 kez büyüten bir teleskop yaptı.
•    1614 İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti.
•    1642 Blaise Pascal, babasının vergi hesaplarında kullanması için bir toplama makinesi icat etti.
•    1643 Evangelista Torricelli, hava basıncını ölçmek için şimdi cıvalı barometre denilen cihaz icat etti.
•    1656 Christian Huygens, Galileo’nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.
•    1665 Robert Hooke’un Küçük Ç’izimler adlı kitabındaki çizimler, yeni mikroskopların gücünü gösteriyordu.
•    1668 Isaac Newton ilk aynalı teleskopu yaptı.
•    1698 Thomas Savery’nin yaptığı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu dışarı pompalamada kullanıldı.
•    1733 İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen “uçan mekik” adındaki alet bir kişinin bir günde üretebileceği kumaş miktarını ikiye katladı.
•    1771 Richard Arkwright’ın suyla çalışan çıkrığı eskiye göre çok daha sağlam pamuk ipliği üretiyordu.
•    1778 Joseph Braham’ın yeni tuvalet sistemini icat etmesiyle ev içi sağlık koşullarında önemli bir gelişme kaydedildi.
•    1783 Marquis de Jouffroy d’Abbans ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.
•    1783 Montgolfier Kardeşler bir sıcak hava balonunu başarıyla uçurdu.
•    1797 Bir Fransız, balondan paraşütle atlayarak paraşütün önemini gösterdi.
•    1801 İlk denizaltılardan olan Nautilus ilk yolculuğunu tamamladı.
•    1804 Richard Trevithick raylar üzerinde giden ilk buharlı lokomotifi yaptı.
•    1814 Friedrich König elle çalışan matbaadan çok daha hızlı olan buharlı matbaayı geliştirdi.
•    1815 Humphry Davy, madenlerde çalışmayı çok daha güvenli hale getiren bir madenci lambası icat etti.
•    1819 Augustus Siebe basınçlı bir dalgıç elbisesi tasarlayarak insanların daha derinlere dalabilmesini sağladı.
•    1821 Charles Babbage, karmaşık matematiksel tabloları otomatik olarak hesaplamak için tasarladığı “fark makinesi”nin üzerinde çalışmaya başladı.
•    1826 Fransız fizikçi Joseph Niepce tarihteki ilk fotoğrafı çekti.
•    1829 George Stephenson, en iyi buharlı lokomotif tasarlama ve yapma yarışmasını kazandı. Rocket adlı bir lokomotif üretti.
•    1830 İlk dikiş makinesi Fransız terzi Barthelemy Thimonnier tarafından tasarlandı.
•    1836 Samuel Colt, yaptığı hızlı ateş eden tabanca “altıpatlar”ın patentini aldı.
•    1837 Isambard Kingdom Brunel, ilk kıtalararası buharlı gemiyi yüzdürdü.
•    1837 İki İngiliz mucit William Cooke ve Charles Wheatstone ilk elektrikli telgraf makinesini yaptı.
•    1839 Louis Daguerre vesikalık fotoğraflarda çok tutulan daguerrotype fotoğraf tekniğini icat etti.
•    1843 Samuel Morse, telgraf mesajlarında kullanılmak üzere nokta ve çizgilerden oluşan ünlü mors alfabesini icat etti.
•    1846 Amerikalı bir dişçi bir çene ameliyatında acıyı hissettirmemek için eter kullandı.
•    1848 İlk yürüyen merdiven, New York’ta turist çekmek için kuruldu.
•    1849 Çengelli iğne icat edildi.
•    1857 New York’ta bir dükkan asansörü olan ilk bina oldu.
•    1860 Belçikalı Etienne Lenoir ilk içten yanmalı motoru yaptı.
•    1863 İlk metro (yeraltı demiryolu) hattı Londra’da işletmeye açıldı.
•    1868 Bir gazetenin yazı işleri müdürü olan Christopher Sholes ilk kullanışlı daktiloyu yaptı.
•    1872 Fotoğrafçı Eadweard Muybridge ilk ardışık fotoğraflar dizisini çekti.
•    1876 Alexander Graham Bell ilk telefon konuşmasını yaptı.
•    1876 Amerikalı üretken mucit Thomas Edison icatlar fabrikasını kurdu.
•    1877 Edison fonografı icat etti.
•    1878 Joseph Swan elektrik ampulünü icat etti.
•    1879 Ernst von Siemens elektrik döşenmiş bir hat üzerinde giden ilk elektrikli treni sergiledi.
•    1881 Emile Berliner, yassı plaklar kullanan ilk gramofonu yaptı.
•    1884 Hiram Maxim ilk makineli tüfeği tanıttı.
•    1885 Fizikçi Heinrich Hertz elektromanyetik dalgaların varlığını gösterdi.
•    1885 Avusturyalı kimyacı Carl Auer, muma göre daha kullanışlı ve güvenli olan bir havagazı lambası icat etti.
•    1886 Linotip adlı makine, gazetelerin ve kitapların daha hızlı hazırlanmasını sağladı.
•    1888 George Eastman, Kodak no.l adlı fotoğraf makinesini üretti ve müşterilerinin filmlerini banyo etti.
•    1889 Edison’un yardımcısı Charles Batchelor sinema filmlerinin seslendirilmesi üzerine deneyler yaptı.
•    1890 Daimler motor şirketi, dört tekerlekli ve akaryakıtla çalışan otomobil üretimine başladı.
•    1890 Herman Hollerith’in icat ettiği elektrikli sayma makinesi sayesinde Amerika’da nüfus sayımı işlemi çok hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı.
•    1895 Paris’te Lumiere Kardeşler 10 hareketli filmden oluşan bir gösteri yaptı.
•    1898 Valdemar Poulson, modern teybin öncüsü olan bir cihaz yaptı.
•    1901 King Camp Gillette, kullanıldıktan sonra atılan ilk güvenli traş bıçağının patentini aldı.
•    1902 İtalyan Guglielmo Marconi, Manş Denizi üzerinden radyo dalgalarıyla mesaj iletmeyi başardı.
•    1903 Amerikalı Wright Kardeşler ilk motorlu uçağın uçuşunu gerçekleştirdi.
•    1903 Henry Ford, yeni araba fabrikasıyla seri üretim tekniğini getirdi.
•    1903 Willem Einthoven, kalbin işleyişini kaydeden elektrokardiyografi cihazını icat etti.
•    1904 John Fleming’in geliştirdiği cam diyotlar radyo cihazlarının vazgeçilmez parçası oldu.
•    1908 Adını mucidinin adından alan Geiger sayacı radyasyonu saptamak ve ölçmek için kullanılmaya başlandı.
•    1909 General Electric şirketi elektrikli ekmek kızartma makinesini yaptı.
•    1923 İki İsveçli mucit ilk buzdolabını tasarladı.
•    1925 Londra’da trafik lambaları kullanılmaya başlandı.
•    1926 John Logie Baird ilk televizyon görüntüsünü başarıyla iletti.
•    1926 Robert Goddard ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.
•    1928 Bir Amerikan icadı olan seloteyp günlük yaşama girdi.
•    1929 Philip Drinker, hastaların solunum yapmasına yardım etmek için “demir ciğer”i icat etti.
•    1933 İki Alman bilim adamı Max Kroll ve Ernst Ruska elektron mikroskobunu yaptı.
•    1933 Bir kedinin gözünün araba farlarını yansıtmasından esinlenen Percy Shaw, sürücülerin dikkatini yol çizgilerine çeken kedigözünü icat etti.
•    1935 Alman şirketi AEG, sesi kaydetmek için plastik manyetik teyp bandını geliştirdi.
•    1937 Dünyanın en büyük zeplini Hindenburg’un yanıp 35 yolcunun ölmesinden sonra zeplinle taşımacılıktan vazgeçildi.
•    1938 Macar mucit Lazlo Biro, biro da denilen bilye uçlu tükenmez kalemi icat etti.
•    1938 Amerikalı Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti.
•    1939 İgor Sikorsky adlı bir Rus mühendis tarafından ilk helikopter yapıldı.
•    1942 Wernher von Braun, AImanya’nın ilk uzun menzilli füzesi olan V-2′yi fırlattı.
•    1942 Enrico Fermi, ABD’nin Chicago kentinde, nükleer enerjinin denetim altına alınabildiği bir nükleer reaktör yaptı.
•    1945 Amerikalı mucit Percy Spencer, ilk mikrodalga fırını tasarlayarak patentini aldı.
•    1945 ABD, Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atom bombası attı.
•    1946 John Mauchy ve John Eckert’in geliştirdiği, Amerika’nın ilk elektronik bilgisayarı ENIAC halka gösterildi.
•    1947 Edwin Land bir dakikadan az bir sürede siyah beyaz fotoğraf çıkaran polaroid makineyi icat etti.
•    1948 Amerikalı üç bilim adamı John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transistör denilen bir cihaz icat ederek elektronik devrelerin çok daha küçülmesini sağladı. Daha sonra, bu icatlarıyla Nobel Odülü aldılar.
•    1957 Sovyetler Birliği tarafından Dünya’nın çevresinde dönen insan yapımı ilk cisim Sputnik I fırlatıldı.
•    1959 Christopher Cockerell tarafından tasarlanan hoverkraft halka gösterildi.
•    1960 Theodore Maiman ilk lazeri yaptı.
•    1962 Telefon konuşmalarının yanında canlı televizyon görüntülerini de ileten Telstar adlı uydusu fırlatıldı.
•    1977 Dünya’nın tekrar kullanılabilen ilk uzay gemisi olan Uzay Mekiği, ABD tarafından fırlatıldı.
•    1982 Philips ve Sony şirketleri kompakt diski çıkardı.
•    1987 İlk sayısal ses bantları (DAT) üretildi.
•    1990 Yüksek netlikte televizyon (HDTV) yayını ilk kez yapıldı.
________________________________________

20. yüzyıl icatları
•    1900: Kont Von Zepplin ‘ZEPPLİN’i icat etti
•    1901: King Camp Gillette ‘Jilet’i icat etti.Patentini aldı.1903 te 168 adet bir sene sonra ise 12.500.000 adet sattı.
•    1902: Elektrik Süpürgesi icat edildi.
•    1904: İlk kol saati icat edildi.
•    1905: E=m.c²
•    1906: Amerikalı Coolidge Tungsten ‘AMPUL’u buldu.
•    1908: Henry Fort 15 beygirlik 4 silindirli ilk motorlu arabayı geliştirdi.
•    1913: Alman Hans Geiger ‘RADYASYON ÖLÇÜM’ aletini icat etti.
•    1914: Elektrikli Bulaşık Makinesi kullanılmaya başlandı.
•    1915: Astronom P.Lowell ‘PLÜTON’ gezegenini keşfetti.1930 da teleskopla görüldü.
•    1917: Renkli sinema filmi yapıldı. Radyo icat edildi.
•    1920: Torbo motor geliştirildi.
•    1921: İnsülin bulundu.
•    1923: İngilizler ilk uçak gemisini yaptılar.
•    1924: Fransız Ramon ‘DİFTERİ’ aşısını buldu.
•    1925: Amerikalı Armstrong FM yayını yapmayı başardı.
•    1926: Heisenberg, Atom çekirdeğinin yapısını ortaya çıkardı
•    1927: Londra ile New York arasında telefon hattı kuruldu.
•    1929: Siemens telefonun görünümünü değiştirdi.
•    1930: ABD’de dondurulmuş gıda piyasaya çıktı.
•    1931: Yapay zekanın ilk adımları atıldı.
•    1932: Elektronik mikroskop geliştirildi.
•    1934: Otomatik çamaşır malinası ABD’de yapıldı.
•    1935: Gallup, kamuoyu araştırma enstitüsü kurdu.
•    1936: ABD’li Kendall, kortizonu buldu.
•    1938: İlk naylon ürün ABD’de tanıtıldı: diş fırçası.
•    1939: ABD’li PH.Levine, kandaki RH faktörünü saptadı
•    1940: Alman’lar Havadan denize fırlatılan füze yaptı. Plütonyum bulundu.
•    1941: Uçaktan fırlatılan koltuk yapıldı.
•    1942: Napalm icat edildi.
•    1943: Sovyet’ler molotof kokteyli yaptı.
•    1944: Sovyetler MR’yi keşfetti.ABD’li McLeaod ve McCarthy DNA’yı keşfetti.antibiyotik keşfetildi.
•    1947: Mikrodalga fırın yapıldı.Plastik lens yapıldı.İngiliz Holmes,kurşun izotoplarıyla dünyanın yaşını hesapladı.
•    1949: 45′lik plak ABD’de piyasaya çıktı.
•    1950: İlk kredi kartı çıkarıldı.İlk böbre nakli ABD’de yapıldı.
•    1951: Transistör yapıldı.ABD’de renkli tv yayını yapıldı.
•    1952: ABD’de halka ilkkez sinemada film gösterildi.Fransız’lar ilk kez uçakla ses duvarını aştı.
•    1954: İlk transistörlü radyo alıcısı yapıldı.Doğum kontrol hapı geliştirildi.
•    1955: Amerikalı Leskell, EKG’yi icat etti.
•    1956: Kromozon sayısı saptandı.
•    1957:Fransa’da ilk ilik nakli yapıldı. İlk Boeing uçağı deneme için havalandı.
•    1958: İlk renkli Video-Kamera geliştirildi.
•    1960: Laser yapıldı.
•    1963: Hollanda’lılar ilk müzük kasetini yaptılar.
•    1964: Esnek lens icat edildi.
•    1966: İngilizler ilk Hovercraft’ı denediler.
•    1967: İlk kalp nakli ameliyatı yapıldı.
•    1968: Boeing uçağı 1000 km/s hızla uçuşunu yaptı.
•    1969: Ses duvarını aşan Concorde ilk uçuşunu yaptı.
•    1970: Video-kaset ABD’de piyasaya çıktı.Japonlar küçük hesap makinesini yaptılar.
•    1971: Hepatit-B aşısı bulundu.
•    1972: Fiber Kablo ABD’lilerce yapıldı.
•    1973: Scanner yapıldı. ABD genetik çağını başlattı. ABD’liler ışık hızını tespit ettiler.
•    1974: Bellek kartı icat edildi.
•    1975: İnsanın ilk genetik haritası çıkarıldı. İngiliz’ler inekten ineğe cenin nakli yaptı.
•    1978: Sony firması Walkman’ı üretti. İlk tüp bebek İngiltere’de doğdu.
•    1979: Karbon-14 yöntemi geliştirildi. Philips ve Sony, CD geliştirdi.
•    1980: ABD’de ilk genetik tedavi denemesi gönüllüler üzerinde yapıldı.
•    1983: AIDS ortaya çıktı.
•    1984: RU486 adlı hamileliği önleyici hap geliştirildi. Bilgisayarlarda ‘MOUSE’ kullanımı yaygınlaştı.
•    1986: Döllenmiş yumurtaya çekirdek nakliyle koyun kopyalandı.
•    1989: Japonlar, damarda dolaşabilen küçür robot yaptı.
•    1992: İnsandaki 21. kromozomun haritası eksiksiz çıkarıldı.
•    1994: İnternet salgını dünyaya yayıldı.
•    1995: Saniyede 100 milyar işlem yapan bilgisayar geliştirildi.
•    1997: Koyun Dolly dünyaya geldi.